Subsidie

Een van de doelstellingen van de wijkraad is het ondersteunen van buurtactiviteiten op sociaal en cultureel gebied. Het koesteren van deze initiatieven staat bovenaan.

Om het organiseren van dit soort activiteiten te ondersteunen en makkelijker te maken, stelt de wijkraad sinds jaar en dag onze “Feestkar” ter beschikking. Deze aanhanger bevat allerlei materialen zoals tenten, tafels, krukken, verlichting, verwarming etc.

Buiten deze fysieke steun, wil de wijkraad buurtinitiatieven ondersteunen met een geldelijke bijdrage.

Subsidie kan worden aangevraagd via de penningmeester van de wijkraad (jos.boerakker@ziggo.nl). Het aanvraagformulier kan worden gedownload onderaan op deze pagina.

Na beoordeling van de aanvraag en bij een positieve beslissing zal de penningmeester van de wijkraad het volledig toe te kennen bedrag overmaken.

Aanvraagformulier subsidie