Agenda

Op openbare vergadering op 20 oktober gaat niet door omdat dezelfde avond een inloopbijeenkomst is over het nieuwe wijkcentrum.
 
De eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering is op 17 november 2022.  De vergadering is vanaf nu in wijkcentrum De Hille. We zitten in de Kersenzaal. De ingang is aan de zijkant bij het wijkcentrum, Jupiterweg 136. De openbare vergadering begint om 20.00 uur.
De openbare vergadering is ook digitaal te volgen via Teams. Klik hier voor de link.
 
 

Openbare wijkraadsvergaderingen in 2022:

  • do 15 december 2022

 

 

Spreekrecht

U bent als bewoner van harte welkom op de openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West. In de vergadering wordt u op de hoogte gehouden van alle projecten die in de wijk plaatsvinden. U krijgt ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Wilt u iets onder de aandacht brengen dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt dat vooraf aanvragen bij de voorzitter of laten weten via info@wijkraadossnoordwest.nl.