Openbare wijkraadsvergaderingen

Wijkraad Oss Noord-West organiseert regelmatig openbare wijkraadsvergaderingen in wijkcentrum De Hille. 

22 juni 2023

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 22 juni 2023 in de Kersenzaal van het wijkcentrum De Hille, aanvang 20.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Nieuws van de wijkagent
  3. Spreekrecht*
  4. Besteding gelden wijkkast (Peter van de Poort, Ons welzijn)
  5. Proeftuin Ussen (Martijn Smits, Ons welzijn)
  6. Nieuws van de gebiedsbeheerder
  7. Nieuws van de wijkcoördinator
  8. Verslag 30 maart 2023
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

*Spreekrecht voor aanvang van de vergadering graag melden bij de voorzitter.
De vergadering is ook digitaal te volgen via Teams. Klik hier voor de link.

Openbare vergaderingen 2023

28-sep-2023
26-okt-2023
23-nov-2023
14-dec-2023

Presentaties

In openbare vergaderingen komen regelmatig gasten. Als het mogelijk is, delen we hier de presentatie.

Januari 2023: Hoe lees ik mjn energierekening?
Maart 2023: Polderhof, Lockaert en Ussenstelt