Openbare wijkraadsvergaderingen

Wijkraad Oss Noord-West organiseert regelmatig openbare wijkraadsvergaderingen in wijkcentrum De Hille. 

21 maart 2024

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 21 maart 2024 in het wijkcentrum De Hille in de Kersenzaal.
De ingang is aan de zijkant van het wijkcentrum, Jupiterweg 136. Aanvang 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter
 2. Nieuws van de wijkagent
 3. Spreekrecht (max. 10 minuten per spreker)*
 4. Coöperatie Eijgen Polder, spreker Ineke de Jong
  Coöperatie Eijgen Polder Energie streeft ernaar om samen met bewoners en gemeentes uit de regio, de energietransitie in goede banen te leiden. Zij willen ervoor zorgen dat de energie die de windmolens gaan leveren zo eerlijk mogelijk ten goede komt aan de regio en haar bewoners. Het is een groep enthousiaste bewoners uit Oss en ‘s-Hertogenbosch die samen met anderen een deel van de windmolens in de Duurzame Polder willen gaan bouwen, beheren en exploiteren.
 5. Terugkoppeling vorige vergadering/verslag 1 februari 2024
 6. Nieuws van de gebiedsregisseur
 7. Nieuws van de wijkcoördinator
 8. Nieuws van de wijkraad
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

*Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Geef dit dan voor aanvang van de vergadering aan bij de voorzitter van de wijkraad.
Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dat vooraf aangeven bij de voorzitter of op info@wijkraadossnoordwest.nl.
De vergadering is ook digitaal te volgen via Teams. Klik hier voor de link.

Data vergaderingen 2024

1 februari 2024
21 maart 2024
25 april 2024
20 juni 2024
12 september 2024
24 oktober 2024
21 november 2024
12 december 2024

Presentaties

In openbare vergaderingen komen regelmatig gasten. Als het mogelijk is, delen we hier de presentatie.