Flexwoningen

De druk op de woningmarkt in Oss is erg hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen beschikbaar zijn. Gemeente Oss en BrabantWonen werken samen aan allerlei oplossingen om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Een van die oplossingen is het plaatsen van flexwoningen op tijdelijke plekken in de gemeente.

Gemeente Oss, BrabantWonen en Mooiland hebben samen gezocht naar geschikte locaties. Daarbij hebben we onder meer gekeken naar: grond in eigendom van de gemeente, de huidige functie van de locatie, beschikbaarheid, ligging/omvang en mogelijke belemmeringen.

Een van de plekken waar de gemeente Oss samen met BrabantWonen tijdelijk flexwoningen wil plaatsen, is een terrein ten noorden van de Gewandeweg, net buiten de bebouwde kom. Het veld ten noorden van de Gewandeweg is beschikbaar en is in eigendom van de gemeente. Op deze plek worden ongeveer 100 flexwoningen en ongeveer 12 tiny houses gebouwd. De gemeente wil deze plek inrichtingen als een soort buurtschap met verschillende tijdelijke woonvormen. Om daar een goed beeld van te krijgen wordt eerst een stedenbouwkundig plan opgesteld. Omdat deze plek buiten het stedelijk gebied ligt, is hiervoor bovendien overleg met de provincie nodig.
Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. De verwachting is dat de woningen in de loop van 2024 kunnen worden geplaatst.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de gemeente.