Plan Noorderpark

Aan de Noordzijde van Oss, in de wijken Oss Noord-West, Krinkelhoek, Mettegeupel en Schadewijk, liggen onder de hoogspanningsmasten versnipperde parken. Tom Ruijken heeft bedacht om alle losse stukjes met elkaar te verbinden waardoor een groot stadspark ontstaat voor iedereen.  Een park dat veel kansen biedt, Ossenaren aanzet tot sporten en bewegen, de biodiversiteit verbeteren en het bijdragen aan klimaatadaptatie. Hier vinden spontane ontmoetingen plaats en is er ruimte voor de integratie van cultuur. Het 3,5 km brede park (31 hectare) strekt van de Oost- tot aan de West-kant aan de Noordzijde van Oss, hierdoor ontstond de typerendenaam: Het Noorderpark.

Op 31 augustus 2023 heeft Tom Ruijken, Rene Govers en Henry Dekker een plan gepresenteerd tijdens de podiumbijeenkomst. Het plan is met een werkgroep samengesteld - onder andere wijkraad CKM, Wijkraad Noord-West, Wijkraad Schadewijk, IVN, SEC, Bos van Oss en buurtbewoners hebben hier aan mee gewerkt.

Het plan kreeg brede steun van de partijen in de raad. Het blijft wel een plan van de burgers. Zij krijgen nu volop de ruimte om het verder vorm te geven.

Plan 

Plattegrond uitvergroot