Duurzame Polder

Gemeenten, provincie en rijk werken samen aan het opwekken van duurzame energie in de Duurzame Polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Daarbij krijgen de gemeenten de regie, ondersteund door rijk en provincie. Dat is de insteek van de bestuursovereenkomst Duurzame Polder, waarover de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 12 oktober besloten.

De wijk- en dorpsraden van Oss Noord-West, Lith, Geffen, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch hebben deelgenomen aan de klankbordgroep om het proces te bewaken.

Meer informatie: https://www.duurzamepolder.nl/