Nieuwe woonwijk Amsteleind

De vraag naar woningen in Nederland, ook in Oss, is groot. Daarom werkt gemeente Oss doorlopend aan het woningbouwprogramma gericht op de bouw van circa 8000 woningen in de komende 15 jaar. Het plan om circa 3000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen is onderdeel van dit woningbouwprogramma, naast vele andere woningbouwlocaties in het centrum van Oss en in de kernen. Grotendeels voor eigen inwoners zodat zij kunnen doorstromen of starten. Ook zal deze nieuwe wijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe Ossenaren. En het versterkt de bestaande kern van Oss.

Het gebied is onlangs verkleind. De gemeente focus nu richting het zuiden, tussen de Amsteleindstraat en het spoor.
Lees meer