Proeftuin Ussen

Misschien ken je de term Proeftuin Ruwaard. Die staat voor een experiment op het gebied van zorg en welzijn die nu vijf jaar in de Ruwaard speelt. Het doel daarin is dat Ruwaard een vitale wijk wordt waar inwoners tegen lagere kosten een betere gezondheid ervaren. Het bestaat uit twee onderdelen:

  • Proeftuin: Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties in zorg, welzijn en wonen. Denk bijvoorbeeld aan ONS welzijn, GGZ, Brabant Zorg, Brabant Wonen en de ge­meen­te. Zij werken samen om de leefbaarheid en gezond­heid in de wijk te versterken tegen lagere kosten. Ze werken daarbij op een compleet andere manier. Inwoners en beroeps­krachten bedenken zelf oplossingen en instanties ondersteunen hen hierbij. Er wordt voor gezorgd om dát te doen wat nodig is. Door samen te werken, door vanuit gebiedsgebonden financiering te denken en door de actieve betrokkenheid van inwoners.
  • De Samenwerkwijze. Dat is de manier waarop zorgprofessionals, organisaties en inwoners samenwerken om samen tot het beste resultaat te komen. Uitgangspunten daarin zijn dat de inwoner centraal staat en de regie heeft en dat er zo snel mogelijk met de juiste professionals samen naar de best passende oplossing wordt gezocht. We hanteren de drie vragen: Wat wil je? Wat kan je? En wat heb je nodig? Dan vinden we wat de vraag achter de vraag is. En in hoeverre inwoners of hun netwerk in staat om zelf bij te dragen in de oplossing. En welk (professioneel) netwerk er nodig is om samen die oplossing mee te maken. Dit kan gelden voor een individuele hulpvraag, maar ook voor een breder gedragen vraagstuk in de wijk.

In de Ruwaard heeft dit tot mooie resultaten geleid. Beter oplossingen voor vragen, meer samenhang in de wijk, burgerinitiatieven die beter ondersteund worden. In 2024 starten we dit ook in Ussen op en in de aanlooptijd onderzoeken we naar hoe we het in Ussen gaan doen. Want Ussen is de Ruwaard niet. Natuurlijk gaan we niet het wiel opnieuw uitvinden, maar we zoeken naar wat Ussen vraagt en gaan daarmee aan de slag. Hier betrek­ken we inwoners bij en we proberen iedereen mee te nemen in de ontwikkelingen. Die zult u in deze wijkkrant kunnen lezen.

Informatie
Flyer samenwerkwijze
Het gedachtengoed van de samenwerkwijzer
SWW Stap voor stap
Reportage 19 januari 2024 door EenVandaag
www.proeftuinruwaard.nl
Enquête Proeftuin Ussen

Voor vragen kunt u mailen met martijn.smits@ons-welzijn.nl