Inloopbijeenkomst op 20 oktober 2022 over het nieuwe wijkcentrum

Op donderdag 20 oktober aanstaande is er een inloopbijeenkomst voor wijkbewoners over de plan-nen voor een nieuw wijkcentrum in Oss Noord-West.

U bent tussen 18.00 uur en 20.00 uur van harte welkom om u te laten informeren over de stand van zaken van deze plannen. De bijeenkomst is in de Kersenzaal van het wijkcentrum De Hille. De ingang van de Kersenzaal is aan de Saturnusstraat. Er is geen algemene uitleg. Dus u kunt binnenlopen op een tijdstip, tussen 18.00 uur en 20.00 uur, dat voor u het beste uitkomt. Omwonenden hebben begin oktober al een uitnodiging gekregen voor deze inloopbijeenkomst.

Waar gaat het over op 20 oktober?
In de Kersenzaal van De Hille zijn op 20 oktober vijf tafels met verschillende onderwerpen om met u in gesprek te gaan. Elke tafel heeft een eigen onderwerp. Bij de tafels staan medewerkers van het architectenbureau, BrabantZorg, BrabantWonen en gemeente die uitleg geven en uw vragen beant-woorden.
Dit zijn de onderwerpen:

  • plannen voor zorglocatie Huize Loovelt
  • voorlopig ontwerp Multifunctionele Accommo-datie (MFA) voor Oss Noord-West (vervanging wijkcentrum De Hille en buurtcentrum De Bonte Hoef).
  • voorlopig ontwerp appartementengebouw hoek Looveltlaan-Jupiterweg
  • verkeer en parkeren
  • inrichting omgeving.

Hoe gaat het verder?
Na afloop vandeze inloopbijeenkomst krijgen bezoekers informatie mee over het project en de vervolgstappen. Deze informatie staat na de inloopbijeenkomst ook op de website van de wijkraad: www.wijkraadossnoordwest.nl.