Welkom op de website van Wijkraad Oss Noord-West

De wijk Oss Noord-West is één van de 11 gebieden in de gemeente Oss. Het college van B&W benoemt in elk gebied een wijk- of dorpsraad tegelijk met de gemeenteraad voor een periode van 4 jaar.

Een wijkraadslid benadert, activeert en motiveert mede-wijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook betrekt de gemeente de wijkraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. De kennis en ervaring wordt gebruik in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de wijkraad, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt de wijk nóg fijner om te wonen!

Volg de wijkraad ook via Instagram!

Gebied Oss Noord-West

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van
Wijkraad Oss Noord-West

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.